Potpisivanje Ugovora Gradske toplane Karlovac za usluge nadzora nad provedbom EU projekta

U Gradskoj toplani je danas, 20. listopada 2021., potpisan Ugovor za usluge nadzora nad projektom u sklopu projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“, financirano sredstvima EU fondova, kojim će EKONERG d.o.o. vršiti nadzor nad ugovorima o zamjeni vrelovodnih cijevi i ventilskih okana, revitalizacijom opreme na predajnom dijelu toplinskih podstanica i ugradnjom upravljačkog sustava za vođenje i nadzor distribucijske mreže, tzv. SCADA te nad zamjenom pumpnih agregata s ugradnjom frekventnih regulatora i revitalizacijom sustava kemijske pripreme vode.

Vrijednost ugovora je 2.799.000,00 kuna bez PDV-a. Podsjetimo, projektom „Revitalizacije vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ povećat ćemo učinkovitost sustava distribucije toplinske energije, stvoriti preduvjete za cjelonoćno grijanje, napraviti pripremu za uvođenje topline iz obnovljivih izvora energije u Vaše domove te doprinijeti gradu Karlovcu kao zelenom gradu. U okviru projekta, vrijednosti 133.872.862,00 kuna, od čega je iz sredstava fondova EU sufinancirano 103.585.047,02 kuna, zamijenit će se 31,4 kilometara cijevi, revitalizirati oprema vrelovodnog dijela toplinskih podstanica, modernizirati crpke pogona distribucije i sustav za kemijsku pripremu vode te ugraditi centralni upravljački sustav za vođenje i nadzor mreže.