Korištenje parkirališta za vrijeme izvođenja radova u sklopu EU sufinanciranog projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“

Za vrijeme izvođenja radova na zamjeni vrelovodnih cijevi i ventilskih okana u sklopu projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“, privremeno se utvrđuje pravo na korištenje parkirališta i način naplate parkiranja na području Grada Karlovca za vlasnike važećih stanarskih parkirališnih karata.

Vlasnici važećih stanarskih parkirališnih karata mogu iste koristiti za sva parkirališta pod naplatom Grada Karlovca uz nepromijenjene uvjete plaćanja, osim za korištenje javnog parkirališta na Trgu Hrvatskih branitelja br. 2 – Tržnica.

Korištenje navedenog prava određuje se u vremenu od početka radova na pojedinom parkirališnom bloku do tri dana po završetku radova na tom parkirališnom bloku.

Početak i završetak prava korištenja stanarskih karata za pojedine parkirališne blokove kao parkirališnu kartu za sva javna parkirališta pod naplatom na području Grada Karlovca utvrđuje upravni odjel Grada Karlovca nadležan za promet.

Obavijest o početku i završetku razdoblja korištenja prava nadležni upravni odjel dužan je objaviti putem sredstava javnog priopćavanja te o tome izvijestit tvrtku Mladost d.o.o. Karlovac, kao organizatora parkiranja.

Gradska toplana d.o.o. Karlovac pravovremeno će obavještavati upravni odjel Grada Karlovca nadležan za promet o početku i završetku radova na svakom pojedinom parkiralištu.

Projekt „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ sufinancira se sredstvima Europske unije. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 133.872.862,00 HRK/17.767.982,22 EUR od čega su prihvatljivi troškovi 128.222.862,00 HRK/17.018.098,35 EUR, a od kojih se 103.585.047,02 HRK/13.748.098,35 EUR financira bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Audio zapis

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)