Ciljevi i   učinci projekta

Planirani investicijski projekt usmjeren je na korištenje obnovljivih izvora energije i promicanje energetske učinkovitosti. Realizacija projekta pridonijet će kvaliteti isporuke toplinske energije lokalnoj zajednici.

Temeljni ciljevi projekta

 • stvaranje tehničkih preduvjeta za nastavak isporuke toplinske energije na pouzdan i siguran način

 • povećanje energetske učinkovitosti centralnog toplinskog sustava
 • korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplinske energije, poglavito geotermalne energije, u cilju stjecanja statusa energetski učinkovitog centralnog toplinskog sustava

Učinci projekta

          • zamijenjeno 15,7 km trase vrelovoda
          • smanjeni gubici toplinske energije u vrelovodu za preko 50%
          • izbjegnuti trošak nadopune vrelovodne mreže
Ukupna vrijednost projekta

133.872.862,00 HRK

EU sufinanciranje projekta

103.585.047,02 HRK

Razdoblje provedbe projekta

30. 4. 2021. do 30. 12. 2023.