Opis projekta

Projekt  „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ predstavlja prvi korak u stvaranju energetski učinkovitog toplinskog sustava u gradu Karlovcu koji će proizvodnju toplinske energije temeljiti na obnovljivim izvorima. Njegovom provedbom, gubici topline u distribuciji toplinske energije bit će smanjeni sa trenutnih 15% na manje od 8%.

Jedna od brojnih identificiranih društvenih koristi bit će povećanje komfora potrošačima uvođenjem noćnog režima rada.

AKTIVNOSTI PROJEKTA 

  • zamjena vrelovodnih cijevi i ventilskih okana

  • revitalizacija opreme na predajnom dijelu toplinskih podstanica i ugradnja upravljačkog sustava za vođenje i nadzor distribucijske mreže – SCADA

  • zamjena pumpnih agregata s ugradnjom frekventnih regulatora i revitalizacija sustava kemijske pripreme vode

  • nadzor i kontrola gradnje

  • upravljanje projektom

  • promidžba i vidljivost

Provedba planiranih projektnih aktivnosti rezultirat će omogućavanjem održivog razvoja centralnog toplinskog sustava na području grada Karlovca, povećanjem pouzdanosti i sigurnosti isporuke toplinske energije, manjim gubicima toplinske energije i povezanim troškovima te manjom emisijom stakleničkih plinova.

Ukupna vrijednost projekta je 133.872.862,00 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 128.222.862,00 kn, od kojih je 103.585.047,02 kn financirano bespovratnim sredstvima iz EU fondova. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirani završetak projekta je do kraja 2023. godine.